Asp.Net’te Dinamik Header Verisi Ekleme

Aşağıdaki kod bloğunu Page_Load olayına koyduğunuzda, sayfanızda test isimli bir fonksiyon oluşacaktır. HtmlGenericControl yeniFonk = new HtmlGenericControl(“script”); yeniFonk.Attributes.Add(“type”, “text/javascript”); yeniFonk.InnerHtml…

Devamı